« powrót do listy produktów

NOXUDOL 900

Środek  do  konserwacji  podwozia

Noxudol 900 Black

Charakterystyka

Noxudol 900 Black jest tiksotropowym, chemicznie stabilizowanym produktem, zawierającym masy bitumiczne, woski, inhibitory korozji oraz rozpuszczalniki. Jest produktem stosowanym do podwozi pojazdów mechanicznych i stanowi profilaktyczne zabezpieczenie antykorozyjne oraz niezawodne zabezpieczenie przed ścieraniem. Nadaje się również doskonale do zabezpieczenia składowanych na zewnątrz produktów przemysłowych, np.: wyrobów stalowych, maszyn itp.

Zastosowanie

Noxudol 900 Black jest przeznaczony szczególnie do podwozi samochodowych i może być nakładany w różnych gęstościach przy użyciu konwencjonalnych pomp wysokociśnieniowych. Stanowi dobre zabezpieczenie antykorozyjne przy niezłej odporności na ścieranie, zależnie od grubości nałożonej warstwy.

Sposób użycia

Do wykonania zabezpieczenia blach podwozia i błotników zaleca się stosowanie pomp wysokociśnieniowych.

Preparat może też być nakładany pędzlem.

Dane techniczne

Kolor: Czarny

Rozpuszczalnik: Benzyna lakowa

Usuwanie: Benzyna lakowa lub substancje odtłuszczające

Dostępne  opakowania

- 500 ml

- 1 LITR

- 5 LITRÓW

- 20 LITRÓW

Podsumowanie

Noxudol 900 to produkt opracowany z myślą o profesjonalnej konserwacji podwozia i ochronie zewnętrznych powierzchni towarów przemysłowych. Zawiera woski, masy bitumiczne, rozpuszczalniki oraz substancje zapobiegające korodowaniu blachy. Nie ściera się (usuwa się go przy pomocy benzyny lakowej lub środków odtłuszczających), więc uzyskana powłoka jest trwała i wysoce odporna na działanie wilgoci. Można nakładać go warstwowo, uzyskując dowolną grubość warstwy zabezpieczającej. Najlepiej rozprowadzać go przy użyciu pompy wysokociśnieniowej bądź pędzla.

Dane produktu
Dane produktu

« powrót do listy produktów